Studieprodukt 1 - Nabosprog et undervisningsforløb - af Karina, Hasse og Peter

Blaagaard/KDAS THBE
427 views
18. februar 2014
NØGLEORD: nabosprog, norsk, norge, studieprodukt 1, literacy.

Vi har lavet denne video vha. programmet iMovie. Det er udarbejdet på baggrund af et obligatorisk studieprodukt i literacy-modulet på vores danskhold. Vi er studerende ved Blaagaard/KDAS. Vh. Karina, Hasse og Peter