Patientforløb, patientsikkerhed og patienternes hospital.mp4

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse
890 views
Jonatan Schloss beskriver i denne forelæsning nøgletal for kvalitet, produktivitet, mortalitet, personaletrivsel og patienttilfredshed på Nordsjællands Hospital i sammenligning med andre hospitaler i RegionH.
Det perspektiveres til hospitalets Vision2020 og det forestående kompetenceløft af kliniske specialister og UKKer (Udviklings- og kvalitetskoordinatorer).
Jonatan Schloss er vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og hovedunderviser på et skræddersyet diplomforløb udviklet af Professionshøjskolen UCC. Kontaktperson: Jakob Bovin, Borger&Sundhed, M: jsb@ucc.dk T: 20954929