Gruppe 8, HOld 10, Silke & Heidi. Studiegruppefaciliterings-video november 2017

Studiegruppefacilitering 2017E
173 views
23. november 2017
Silke & Heidi´s video til "Studiegruppefaciliteringspraksis", obligatorisk studieprodukt.