Itslearning - Planer

Itslearning - vejledninger
593 views

Planer bruges til undervisningsplaner for en specifik periode. Du kan se emner med overordnede planer og disse kan være opsplittet i mindre dele, f.eks. lektions- eller ugeplaner.

Der kan knyttes læringsmål og aktiviteter til de enkelte emner og planer, tillige med aktiviteter som f.eks. opgaver, diskussioner og test, samt ressourcer, f.eks. mapper, filer, links og noter.

Underviserne kan aktivere og deaktivere planer for at skjule indhold, som de stadig arbejder på, eller for at undgå at oversvømme de studerende med oplysninger. Kun aktive planer er synlige for de studerende.

Planer fokuserer på nuet og den nærmeste fremtid

Du kan selv vælge, hvordan du vil have vist dine planer. Det kan være i Tabelvisning eller f.eks. den mere overskuelige Tidslinjevisning.