Campusmøde - Fremmelse af læringsudbytte

Campus Nordsjælland
320 views
1. juni 2017
Hvordan fremmer vi de studerendes læringsudbytte?
Fremmødet blandt studerende bliver mindre og mindre, men hvad er de gode løsninger og muligheder, når forskningen peger på, at det ikke har nogen positiv effekt på læring at gøre fremmøde obligatorisk? Hvordan tilrettelægger vi undervisning, som ikke er baseret på 100% fremmøde fra de studerende?
Til dette campusmøde sætter specialkonsulent Dina Cilla Madsen bl.a. fokus på, hvad forskning peger på i forhold til følgende:
* Hvordan kan vi understøtte de studerendes læring i selvstudietiden?
* Hvilke virkemidler er der til at aktivere de studerende i undervisningssituationen?
* Hvordan sikrer vi et større fremmøde til undervisning fx ved brug af online læring?