Ledertemamøde: Annemette Digmann - innovationsledelse

HR
185 views
Ledertemamøde d. 29. marts 2017. Annemette Digmann om innovationsledelse.