Film til intro-studieprodukt

Studiegruppefacilitering
168 views
27. marts 2017
Optagelse af forventningsafstemning, fra vores sidstegruppemøde. Hold: CLF17o-07DI1
Gruppen består af: Camilla, Charlotte, Gülcan og Christina.

I må ikke vise denne video.