CLF17o-02DU1, gruppe 3 (Sarah, Helena, Simon, Julie)

Studiegruppefacilitering
193 views
27. marts 2017
Studiegruppens samarbejdspraksis – videoklip. CLF17o-02DU1, gruppe 3 (Sarah, Helena, Simon, Julie).
Vi giver ikke samtykke til at denne video offentliggøres eller vises til andre.