Studie opgave til intro om facilitering

Studiegruppefacilitering
210 views
7. november 2016