Welfare In the Making - introduktion til brug i forberedende undervisning

Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn
527 views
30. maj 2016
Samtale mellem phd-studerende ved CBS Thorbjørn Kristiansen og Mikkel Høgsbro, UCC samt virtuel rundvisning på Carlsberggrunden