Skole- og fritidspædagogik

Live recordings
461 views
6. januar 2016

Talere: Trine Ankerstjerne og Christian Aabro

I UCC regi og nationalt skal vi nu køre en ensartet proces
omkring specialiseringstildelingen på pædagoguddannelsen. Det betyder at
Bornholmerne også skal være med.

Den 6. januar kl. 9.-12 er der et informationsmøde på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn, som vi gerne skal have de bornholmske
studerende og undervisere til at deltage i.