Social- og specialpædagogik

Live recordings
308 views
6. januar 2016

Talere: Trine Ankerstjerne, Christian Aabro og Rikke Møller Eriksen

I UCC regi og nationalt skal vi nu køre en ensartet proces
omkring specialiseringstildelingen på pædagoguddannelsen. Det betyder at
Bornholmerne også skal være med.

Den 6. januar kl. 9.-12 er der et informationsmøde på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn, som vi gerne skal have de bornholmske
studerende og undervisere til at deltage i.