Workshop 3 - Livslang læring: Om den digitale fødekæde

Væksthus for netbaserede uddannelser
292 views
3. december 2015
Livslang e-læring er et aktuelt tema i moderne uddannelsestænkning.  Ikke alene på grunduddannelserne i UCC kan studerende gennemføre netstøttede studier, men også i regi af efteruddannelserne  tilbydes der nettbaserede uddannelses- og kursustilbud (ex. blended og online diplomuddannelser). På gymnasieniveau (ex HF) opleves der også stor søgning til netbaserede forløb og gymnasieskolen eksperimenterer i stor stil med flipped learning. Hvad betyder det for vores måde at tænke uddannelser på? - at vores studerende allerede har erfaring med netuddannelse og fremover skal indgå i og dygtiggøre sig via online og blended learning.
v/ Ida Marie Mundt og Lars Christensen