1. december 2015
Modul B opgave.
Studiegruppe 1:
Jenna, Julie, Camilla, Henrik og Marlene