opgave-2_hold-z-20-15e-studiegruppe-4

Studiegruppefacilitering_studieprodukt_2015
194 views
8. oktober 2015
Optagelse fra studiegruppemøde i hold z-20-15e, gruppe 4, d. 30 september 2015.