6. maj 2015
Gruppe 1.
Leg og Ritualer i musik og billedskaben