Evalueringsopgave 4

Almen dannelse
278 views
Beskrivelse af introduktion til arbejde med variable i 7. klasse som besvarelse på evalueringsopgave 4, MS-3-13-14e