17. marts 2015
Tidspunkt i filmklip der analyseres: 1.15-5.20.
Filmklippet omhandler et møde i gruppen, hvor Elisabeth (sidder længst væk til højre) fremlægger, at hun ønsker at skifte gruppe. Under dette møde har Elisabeth facilitatorrollen, og fremlægger hendes udsagn. Grundet sygdom manglede vi under dette møde et gruppemedlem.
Vi har valgt at analysere mødet med udgangspunkt i tre begreber, facilitering, aktiv lytning, samarbejde, som vi finder centrale under dette møde.