3. november 2014
obligatorisk Aflevering, film af studiegruppemøde