Seminar om netbaseret uddannelse i UCC

3. december 2015 15:05 Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
Arbejder du med netbaseret uddannelse?
Eller har du interesse i at komme i gang med at undervise via nettet? Så kom til 
erfaringsudveksling og inspiration den 3. december.

Seminaret vil omfatte vidensudvekslings på tværs af UCC om tilrettelæggelse og
gennemførelse af netbaseret uddannelse, og der vil være workshops om didaktik,
konkrete metoder og værkstøj i forhold til synkron og asynkron undervisning. Der
vil desuden være oplæg om det digitale landskab og fokus på livslang e-læring.

Posts fra dette Liveevent

Slides til kort optakt til workshop om synkron og asynkron undervisning (004).pptx

Workshop om kombineret synkron og asynkron undervisning/blended learning
v. Robin Leutert og Camilla Nørgaard

2015-12 - Ryberg - Oplæg Hillerød UCC.pdf

It og læring – nye læringslandskaber, udfordringer og muligheder
af Thomas Ryberg (ryberg@hum.aau.dk)
Professor mso, Aalborg Universitet

Net-hf præsentation konference UCC 3.12.15 rettet.ppt

Slides fra Sørens oplæg: Efterslægten –Net-HF

Spørgsmål til panelet . . . .

Ressourcedirektør Anne Hasling Sørensen

Tove Hviid taler fra panelet

Rektor Laust Joen Jacobsen løgger ud i panelet

Thomas og Mikkel underholder med Workshop :)

Konference om e-læring d. 12 april.docx

Teamet for denne konference er livslang e-læring og den betydning det kan få for vores måde at tænke uddannelse på.