Copy of FFM-webinar 1

Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg, Denmark
Webinar om læringsmålstyret undervisning

Online seminar for skoleledere, vejledere m.fl. som led i UVM's Udviklingsprogram om forenklede fælles mål og læringsmålstyret undervisning.
Webinaret er et tilbud til fagprofessionelle og skoleledelser, der har deltaget i UVMs seminarer vedr. Forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning i efteråret 2014 og foråret 2015.

Under webinaret vil der være to oplæg:

om ledelse af læringsmålstyret undervisning
om professionelle læringsfællesskaber og fagteamsamarbejde med synlig læring som omdrejningspunkt
Undervejs vil der være mulighed for at deltage i livechat. Mellem oplæggene vil der være samtale og drøftelser ud fra spørgsmål fra deltagerne.

Oplægsholdere
Leon Dalgas Jensen, lektor, ph.d.
Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd.

Posts fra dette Liveevent