CTT - For tolke

Kanal for færdiguddannede tegnsprogstolke

Døves verdens...

CTT - For tolke
397 views 19. december 2012